Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος για την διετία 2020-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου σε τακτική συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο και λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό.

Πρόεδρος

Βλάχος Δημήτριος

Πρόεδρος EEL Βορείου Ελλάδος

Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

Μέλη

Ιγνατιάδης Σπύρος

Αντιπρόεδρος Δημοσίων σχέσεων ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος)

Μπιζάκης Απόστολος

Αντιπρόεδρος Οικονομικού EEL Βορείου Ελλάδος

Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος TREDIT A.E.

Φωλίνας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Επιστημονικού EEL Βορείου Ελλάδος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τσιτσάμης Δημήτρης

Αντιπρόεδρος Διοικητικού EEL Βορείου Ελλάδος

Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών μέσων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Τόκα Έρη

Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Μηχανολόγος Μηχανικός, Δρ. Α.Π.Θ.

Σάνδρος Αλέξανδρος

Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Δ/ντης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μέτρον Αυτοματισμοί ΑΕ (Alumil Group)

Μπεχτσής Δημήτριος

Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμημα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τζιαντόπουλος Κωνσταντίνος 

Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος Σύμβουλος Logistics LIDL HELLAS Α.Ε.

Κεραμμυδάς Χρήστος

Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος