Διοικητικο Συμβουλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος για την διετία 2018-2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου σε τακτική συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο και λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
Βλάχος Δημήτριος Πρόεδρος EEL Βορείου Ελλάδος
Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ.
ΜΕΛΗ:  
Ιγνατιάδης Σπύρος Αντιπρόεδρος Δημοσίων σχέσεων ΕΕL Βορείου Ελλάδος,

Γενικός Διευθυντής ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος)

Μπιζάκης Απόστολος Αντιπρόεδρος Οικονομικού EEL Βορείου Ελλάδος
Συγκοινωνιολόγος – Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος TREDIT A.E.
Φωλίνας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Επιστημονικού EEL Βορείου Ελλάδος

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τσιτσάμης Δημήτρης

Αντιπρόεδρος Διοικητικού EEL Βορείου Ελλάδος

Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανικών μέσων Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Τόκα Έρη

Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος,

Μηχανολόγος Μηχανικός, Δρ. Α.Π.Θ.

Σάνδρος Αλέξανδρος Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Δ/ντης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μέτρον Αυτοματισμοί ΑΕ (Alumil Group)

Γκιλής Κωνσταντίνος 

Μέλος ΔΣ ΕΕL Βορείου Ελλάδος

Σύμβουλος Logistics Πληροφορικής Logismos Α.Ε.

Κεραμμυδάς Χρήστος Μέλος ΔΣ EEL Βορείου Ελλάδος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας